Category : SEO

SSL (eng. secure sockets layer) certifikati podižu sigurnost web stranica na višu razinu, komunikacija web browsera s web serverom je enkriptirana! HTTPS (engl. HyperText Transfer Protocol Secure) je internetski protokol nastao kombinacijom protokola HTTP s protokolom SSL/TLS, sigurniji za prijenos podataka od “običnog” http protokola (lozinke, brojeve kreditnih kartica i sl.). Brzina – prema neki testovima https web stranice su ..

Read more

Kako postaviti Analytics i Google Tag Manager kodove na WordPress stranicu Kako (is)koristiti interno pretraživanje na stranici? Google Analytics sequence segments Google Data Studio dostupan u Hrvatskoj 6 osnovnih Google Analytics funkcija ..

Read more